19 november 2017
Ode aan de Kinderen – Jaarconcert van De Volksstem

Het jaarconcert 2017 van De Volksstem had als thema Ode aan de Kinderen.
We brachten een gevarieerd programma met een internationaal liederenrepertoire en gedichten over de rechten van het kind.
We verzorgden dit optreden in samenwerking met het kinderkoor van het Gronings Jeugd en Kinderkoor GKJK – zie ook  www.gkjk.n