2018

 Zondag 14 oktober 2018, 15.00 uur
Jiddische liederen – Jaarconcert van De Volksstem
Lokatie: Synagoge Groningen, Folkingestraat 60, 9711 JZ Groningen

De Volksstem zong op 14 oktober Jiddische liederen in de synagoge Folkingestraat. Het was een gevarieerd programma met als titel: ‘Mir leben ejbik’. De liederen gingen niet alleen over werk, armoede en leefomstandigheden, maar ook over de levenskracht van de Joodse bevolking. De koorzang werd afgewisseld door stemmige solo’s en tussendoor klonken een paar prachtige wiegenliedjes. Het koor werd begeleid door accordeon, viool, piano, bas, slagwerk en sousafoon.  Klik hier voor de flyer.

Vrijdag 9 februari 2018, 15.30 uur
Optreden van De Volksstem bij herdenkingsbijeenkomst Geert Sterringa
Lokatie: Gemeentehuis Groningen

Geert Sterringa, medeoprichter en oud-dirigent van De Volksstem, werd geëerd met een herdenkingsbijeenkomst in het gemeentehuis van Groningen. Sterringa was vakbondsman en verzetsstrijder met grote verdiensten. Hij bezweek in Buchenwald in 1944. Sterringa is sinds eind 2017 ereburger van de stad Groningen en hij is bijgeschreven in het Gulden Boek van de stad. Burgemeester de Oudsten en Geert Jan Herder (nabestaande) spraken en De Volksstem zong uit eigen reperto