2018

 Zondag 14 oktober 2018, 15.00 uur
Jiddische liederen – Jaarconcert van De Volksstem
Lokatie: Synagoge Groningen, Folkingestraat 60, 9711 JZ Groningen

De Volksstem zong op 14 oktober Jiddische liederen in de synagoge Folkingestraat. Het was een gevarieerd programma met als titel: ‘Mir leben ejbik’. De liederen gingen niet alleen over werk, armoede en leefomstandigheden, maar ook over de levenskracht van de Joodse bevolking. De koorzang werd afgewisseld door stemmige solo’s en tussendoor klonken een paar prachtige wiegenliedjes. Het koor werd begeleid door accordeon, viool, piano, bas, slagwerk en sousafoon.  Klik hier voor de flyer.

Vrijdag 9 februari 2018, 15.30 uur
Optreden van De Volksstem bij herdenkingsbijeenkomst Geert Sterringa
Lokatie: Gemeentehuis Groningen

Geert Sterringa, medeoprichter en oud-dirigent van De Volksstem, werd geëerd met een herdenkingsbijeenkomst in het gemeentehuis van Groningen. Sterringa was vakbondsman en verzetsstrijder met grote verdiensten. Hij bezweek in Buchenwald in 1944. Sterringa is sinds eind 2017 ereburger van de stad Groningen en hij is bijgeschreven in het Gulden Boek van de stad. Burgemeester de Oudsten en Geert Jan Herder (nabestaande) spraken en De Volksstem zong uit eigen reperto

1 mei 2017, 11.00 uur
1 Mei-bijeenkomsten Groningen en Aduard

Op 1 mei zong De Volksstem op 1 Mei-bijeenkomsten van de Partij van de Arbeid in Groningen en in Aduard. We zongen enkele klassieke strijdliederen, zoals Morgenrood, en natuurlijk ook iets uit ons actuele repertoire. We waren ‘s-avonds te zien op RTV-Noord, zingend op de 1 mei-bijeenkomst in Groningen.

19 november 2017
Ode aan de Kinderen – Jaarconcert van De Volksstem

Het jaarconcert 2017 van De Volksstem had als thema Ode aan de Kinderen.
We brachten een gevarieerd programma met een internationaal liederenrepertoire en gedichten over de rechten van het kind.
We verzorgden dit optreden in samenwerking met het kinderkoor van het Gronings Jeugd en Kinderkoor GKJK – zie ook  www.gkjk.n

De Schuld van het Kapitaal – zondag 6 november

De Volksstem bracht zondag 6 november een programma met liederen over armoede

Locatie: Concertzaal Vrijdag (Muziekschool, St. Jansstraat 7, Groningen)

Wij zongen liederen van, voor en over armoede
Een greep uit het programma:

Lied van de arme mensen, uit het repertoire van de Vlaamse theatergroep Internationale Nieuwe Scène

In the ghetto, bekend door de vertolking van Elvis Presley.

Brood en rozen, vroeger veel gezongen door Cobi Schreijer, zangeres van feministische strijdliederen.

Het Braziliaanse Ai Barracão di zinco, het Jiddische Huljet huljet en Main Ruheplatz.

Wiegenlieder für Arbeitermütter en het indrukwekkende Kohlen für Mike van Bertolt Brecht,
door mannen vierstemmig a capella gezongen.