De Volksstem 110 jaar – zaterdag 20 november

Jubileumconcert in samenwerking met het Rijswijks Strijdkoor.

Zaterdag 20 november Concert van 20.00 tot 22.00 uur in buurthuis Het Poortershoes, Oosterweg 13, Groningen.
Het programma staat in het teken van Groningse en Internationale liederen.
De Volksstem zingt onder andere twee muzikale bewerkingen van sonnetten van Max Dendermonde en enkele liedjes van Ede Staal.
Het internationale programma wordt na de pauze uitgevoerd in samenwerking met het Rijswijks Strijdkoor.
Zie ook www.rijswijksstrijdkoor.nl
Begeleiding van het jubileumconcert: Rop Haverkort op de piano.

Groninger Archieven – woensdag 10 november

125 jaar Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen.
De Volksstem treedt op in de Groninger archieven.

Een lezing over de oprichting van de Sociaal Democratische Bond, in 1885 te Groningen door de historicus Jannes Houkes.
Dit gebeurt onder auspiciën van de Stichting Vrienden voor de Historie van de Vakbeweging en de Historische Vereniging
Stad en Lande. Aanvang 20.00 uur. Er is een stand van de Volksstem in de zaal.