Op De Vlucht – zondag 29 november

De Volksstem voerde zondagmiddag 29 november in de Remonstrantse Kerk in Groningen een programma uit over ontheemding, vluchten en verdreven worden.

Het migratievraagstuk is actueel. Stromen vluchtelingen zoeken een veilig en beter leven. Het is aan ons in het rijke Europa om een antwoord te vinden.

Het migratievraagstuk is niet nieuw. Door de eeuwen heen zijn mensen gevlucht, verjaagd en op zoek gegaan naar een veilig en leefbaar bestaan.

Vanuit onze betrokkenheid bij deze problematiek hebben wij een programma samengesteld van liederen, gedichten en tekstbijdragen: o.a. Nederlandse, Belgische, Duitse en Amerikaanse liederen over vluchtelingen en migranten. Mensen uit Iran en Somalië die in het verleden naar Nederland zijn gevlucht droegen bij met gedichten en het verhaal van vlucht, inburgering en leven in Nederland.

(tekening koor De Volksstem: Claartje van der Linden)