Groninger Archieven – woensdag 10 november

125 jaar Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen.
De Volksstem treedt op in de Groninger archieven.

Een lezing over de oprichting van de Sociaal Democratische Bond, in 1885 te Groningen door de historicus Jannes Houkes.
Dit gebeurt onder auspiciën van de Stichting Vrienden voor de Historie van de Vakbeweging en de Historische Vereniging
Stad en Lande. Aanvang 20.00 uur. Er is een stand van de Volksstem in de zaal.