Groninger Archieven – woensdag 21 maart

“Aander lu binnen ook lu”

Bij de lezing over de bijna revolutie van Troelstra in 1918 en de situatie in Groningen zingt de Volksstem een passend repertoire.
E.a. georganiseerd door de VHV en Stad en Lande.