Het Paleis – zondag 30 oktober

30 oktober 2011: Culturele zondag in het Paleis te Groningen.
De Volksstem zong als één van de zes deelnemende koren een gevarieerd programma.