Oorlog aan de Oorlog – zondag 26 oktober

De Volksstem zingt op zondag 26 oktober in de Remonstrantse Kerk aan de Coehoornsingel 14 te Groningen.
Aanvang 16.00 uur.
Het thema is oorlog aan de oorlog, een programma met liederen, gedichten en teksten over de eerste wereldoorlog (1914-1918).
Kaarten à 10.00 euro bij de ingang van de zaal.