Vierkoren Concert “Groningen zingt” – zaterdag 15 oktober

Vierkoren Concert “Groningen zingt”: zaterdag 15 oktober 2011 om 20.00 uur in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein.
De Volksstem treedt op met drie andere koren: het AmuzAkoor, Vocalgroup The Evergreens en Shantykoor Oosterstörm, ieder met hun eigen repertoire. Wij brengen Jiddische liederen.